دستگاه تست ضربه رنگ


1 ماه پیش

شمارهٔ موبایل 09034119385

آزمایش ضربه شارپی (Charpy impact test) یکی از روش های استاندارد برای تعیین انرژی شکست مواد فلزی است. در این آزمون با استفاده از نمونه های فاق دار شرایط تنش سه بعدی را در نمونه ایجاد کرده و قابلیت تغییر شکل پلاستیک را در آن محدود می کنند. در این آزمون، مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه در هنگام شکست از میزان اختلاف ارتفاع اولیه و ثانویه آونگ به دست می آید. این میزان انرژی معیاری از چقرمگی مواد است. دستگاه آزمایش از یک پاندول مدرج تشکیل شده است که هنگام حرکت با نمونه برخود می کند و اختلاف ارتفاع پاندول انرژی جذب شده توسط نمونه است که معمولاً به شکل انرژی بر واحد سطح تعریف می شود. این انرژی را همچنین می توان از اختلاف زاویه اولیه و نهایی پاندول محاسبه کرد. در ابتدا مطابق با استاندارد : ISO ,ASTM-D2794 , DIN-55669 , NF-T30039 و در واقع شرایط استفاده از دستگاه تست ضربه با ارتفاع متغیر : شرایط آزمون تست ضربه ( سقوط وزنه ) -شرایط ثابت در دمای 23 ± 2 درجه سانتی گراد و رطوبت 50 ± 5 % ایده آل میباشد . قابلیت تست ورق های روکش شده فلزی از ضخامت 0 .3 میلی متر تا 1.25 میلی متر