مدارکاهنده دمای فن زدن خودرو


قیمت 350,000 تومان
3 ماه پیش

شمارهٔ موبایل 09353351942

مدارکاهنده دمای فن زدن خودرو هوشمند مدل FRT150 این مدار مکمل با ابعاد کوچک, درواقع مکملی هست برای کیت محافظ موتور خودرو اغلب خودروهایی که دارای شمع آب یا سنسور دمای آب هستند که ارتباط باکامپیوترخودرو(ECU)دارند معمولا ازدقت کافی برخوردار نبوده و گاها باخطایی بسیار زیاد فرمان لازم جهت فعال کردن فنها را صادر می کنند که معمولا منجربه روشن نشدن فنها یا دیر روشن شدن آن در دماهایی بالاتر را منجرمیشود( گاها تا20درجه دیرتر). تعویض سنسور دمای آب هم باقیمت بالا مقرون بصرفه نبوده و گاها موارد غیراصلی بازهم خطای عملکردی را دارد. لذا رانندگانی که از حرارت بسیاربالای موتور خود ویا بادکردگی شیلنگها ویا نامتناسب بودن دمای سنسور با واقعیت شاکی هستند ,نصب این مدار ارزان توصیه میگردد. پس از اطمینان از عملکردفن در نقطه تنظیم شده, حال با دوحالت دیگر کلید دماهایی با اختلاف حدودا5 درجه فن زدن خودرو فعال میشود. به عنوان مثال پس از نصب مدار برروی فشنگی آب, وتنظیم حالت سوم برروی 95 درجه, فن در دمای 95 درجه فعال میشود حالت دوم در دمای 90 فعال شده و حالت اول در دمای 85 درجه.