میوه معنوی برای مراسم ختم و عزا


1 سال پیش

شمارهٔ موبایل 09054622406

کتاب ابواب الرحمه کتاب کاریردی برای بازماندگان اموات میوه معنوی برای مراسم عزا ،ختم بهترین هدیه کتاب ابواب الرحمة برای مراسم های درگذشتگان شما، ختم ،مراسم یادبود توسط صاحبان عزا ، ادارات ،شرکتها،نهادها،ارگانها کتاب ابواب الرحمة که در واقع راهنمایی کاربردی و عملی برای بازماندگان اموات می باشد ، بگونه ای تنظیم شده است که با زبانی ساده، بازماندگان اموات را قدم به قدم از نقطه آغاز سفر عزیزانشان یعنی از زمان احتضار و مرگ، در موقع تشییع جنازه، در زمان غسل و کفن نمودن تا دفن متوفی و هم چنین در شب اول قبر و … همراهی می کند، چون در آن تلاش شده است که با استفاده از منابع معتبر و توصیه های کاربردی ائمه معصومین علیه السلام، بهترین دستورالعمل ها و اقداماتی را که بازماندگان متوفی بایستی بدانند آشنایی بافلسفه مرگ ،ثواب تشیع جنازه اقدامات ووظایف درمورد دفن میت ،شب اول قبر و.. عوامل شادی وارامش برای روح اموات بهترین اقدامات نجات بخش برای اموات آشنایی با چهل حق والدین بعد از انها بهترین اعمال درباره اهل قبور و….