لوازم ورزش رستم solid steel


1 سال پیش

شمارهٔ موبایل 09011911878

درود بر مردم بزرگ ایران ما تولید کننده تجهیزات ورزشی و با تجربه مربی گری 30 ساله در کنار شما هستیم. ورزش و نرمش و پیاده‌روی و دویدن درجا تضمین سلامتی شما در طول عمر است و پیشگیری از هزینه های سنگین درمانی ناشی از کم تحرکی مثل دیابت و سکته قلبی و مغزی را به همراه دارد. انواع دمبل متغیر میله هالتر لاری میله بارفیکس دمبل دمبل چدنی متغیر 10 کیلویی دمبل متغیر ( جمع کل 30 کیلوگرم ) solid steel رستم دمبل متغیر ( جمع کل 50 کیلوگرم ) solid steel رستم دمبل متغیر متغیر 10 کیلویی solid steel رستم دمبل متغیر 30 کیلویی و دمبل متغیر 40 کیلویی رستم solid steel دمبل متغیر 70 کیلویی رستم solid steel دمبل متغیر چدنی ( جمع کل 20 کیلوگرم ) رستم solid steel دمبل متغیر چدنی (جمع کل 10 کیلوگرم) solid steelرستم دمبل متغیر ده کیلویی رستم solid steel دمبل متغیر رستم (جمع کل 20 کیلوگرم) solid steel رستم دمبل متغیر رستم (جمع کل 60 کیلوگرم) solid steel