نرم افزار رایگان پرسنلی


8 ماه پیش


نگهداری اطلاعات پرسنل در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که به دقت نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران را درگیر خود کرده است. نرم افزار پرسنلی رادیکال یک نرم افزار ساده با کاربری بسیار آسان برای شرکت ها و مجموعه های کوچک می باشد که می خواهند لیست پرسنل و پرداختی های خود را نگهداری نمایند اطلاعات پایه نرم افزار • نوع قرارداد • درصد نوبت کاری • بیمه های تکمیلی • نسبت های خانوادگی عملیات مرتبط با پرسنل • ورود اطلاعات پرسنلی : شامل اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات شغلی و اطلاعات تکمیلی • امکان ورود اطلاعات افراد تحت تکفل پرسنل • امکان جستجو و ویرایش پرسنل • عدم محدودیت در تعداد پرسنل وارد شده • امکان ثبت اخطار برای پرسنل با تاریخ و توضیحات اخطار • وجود سه نوع چاپ از اطلاعات پرسنل : لیست پرسنل ، چاپ انتخابی و چاپ گروهی • خروجی اکسل از اطلاعات پرسنل • تعریف نوع کارکرد های مالی • ورود اطلاعات پرداختی به پرسنل با امکان جستجو و چاپ مشهد بولواراستقلال بین استقلال 4و چ میلاد پ36 طبقه3 واحد8 09157670025***اسماعیلی www.rayanpersis.com