افزایش بی نظیر شتاب پراید


8 ماه پیش


افزایش بی نظیر شتاب پراید با فعال سازی این سیستم که در خودروهای پراید انژکتوری - رانا - 206 های موتور بزرگ (TU5 با دریچه گاز سیمی)بدون حذف و اضافه هیچ قطعه ای از افزایش شتاب 30 تا 50 درصدی در خودروی خود بهره مند شوید مزایا : 1- افزایش عمر سیم گاز خودرو 2- نرم شدن گاز خودرو تا80 درصد 3- در مصرف سوخت تأثیر چندانی ندارد( به شرط انجام سرویسهای دوره ای بطور منظم( 4- لذت در هنگام رانندگی به علت نرم شدن خودرو 5- فعال سازی در کمتر از 20 دقیقه انجام می گیرد