زمین فروشی قیمت استثنائی


8 ماه پیش


202 متر زمین اراضی خین عرب بعد از کارخانه رب شیفته دارای سند دفترچه ای مجزی شده و حاشیه 5/7 متر به خیابان 15 متری با موقعیت عالی مکانی جهت انبار آهن و غیره . قیمت متری 100 هزار تومان. نقد یا معاوضه با اتومبیل در حد قیمت زمین.