نرم افزار حضور و غياب رادیکال


8 ماه پیش


نرم افزار حضور و غياب رادیکال موجب مي شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاري هاي احتمالي کاسته شود . بعلاوه اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي شود که به هيچ عنوان حقي از آنها ضايع نشده و کليه حسابرسي ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سيستم صورت مي گيرد. با اتوماسيون کردن حضور و غياب در يک سازمان، کليه عمليات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصيها، مأموريتها، اضافه‌کاري، شيفتها، تقويم‌کاري و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابل بازيابي است. مهمترین مزایای سیستم های حضور و غیاب • حذف فرایند ثبت ورود و خروج کارمندان بصورت دستی و کاغذی • جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل • قابلیت انتقال اطلاعات به نرم افزار های تخصصی حقوق و دستمزد • جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی و ثبت دقیق ورود و خروج ها • سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط کارمندان • جلوگیری از پیشامدهای ناگهانی مانند خطا در محاسبات ساعت مرخصی ، ماموریت و حضور کارمندان • حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته برگه ماموریت ، مرخصی و حضور و غیاب • جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان برگه ماموریت ، مرخصی و ... • حفظ و نگهداری و بازیابی اطلاعات به راحتی امکان پذیر است • چاپ برگه ها با نام و مشخصات مشتری و سازمان • قابلیت سفارشی کردن کلیه گزارشات و ثبت نرم افزار به نام خودتان امکانات کلی نرم افزار حضور و غیاب • امکان ثبت و ویرایش مشخصات کارمندان به تعداد نامحدود • تعریف انواع استخدامی ها ، انواع مرخصی و انواع ماموریت ها • تعریف واحد های سازمانی و انواع سمت ها • تعریف اطلاعات کارمندان به همراه عکس کارمند • اختصاص کارمندان به شیفت های تعریف شده • ورود اطلاعات حضور و غیاب (امکان ورود و محاسبه زمان ورود و خروج) • ثبت اطلاعات مالی و محاسبه حقوق بر اساس روزهای کارکرد ، غیبت ، مرخصی و ... برای کارمندان • امکان چاپ فیش حقوقی و تسویه حساب • گزارش لیست کارمندان بصورت کلی و جزئی • گزارش کلی از وضعیت کارمندان (شامل ساعت کارکرد ، غیبت ها ، اضافه کار ، کسر کار و ... • گزارش جزئی و روزانه از حضور و غیاب و کارکرد کارمندان • تنظبمات اضافه کار مجاز ، غیبت ، مرخصی ، فیش حقوقی به ازای هر شیفت • تنظیمات محاسبه حقوق بر اساس بازه زمانی و یا تعداد روز کارکرد • قابلیت محاسبه حق بیمه بصورت درصدی و مبلغ ثابت • و ... • مشهد بولواراستقلال بین استقلال 4و چ میلاد پ36 • طبقه3 واحد8 • 09157670025***اسماعیلی • www.rayanpersis.com