باغ فرشی


8 ماه پیش


یک هکتار باغ بادرختان میوه دوساله باشش ساعت آب ازچاه برقی باسند ملکی دفترچه ای به قیمت کارشناس کیلومتر 20 جادهء مشهد قوچان روستای بازمرگان تماس09151033524